Docentia

Nova organización da Formación Profesional para o curso 2024/25

Pablo Rodríguez Vila

Venres, 21 Xuño 2024
A Dirección Xeral de Formación Profesional presentou ás organizacións sindicais un borrador das instrucións para a ordenación e organización da FP para o curso 2024/25. A continuación resúmense os aspectos máis destacados desta resolución.

A oferta de formación profesional articularase nun sistema de graos de formación profesional (A, B, C, D e E) que, caracterizándose pola súa amplitude e a súa duración, permiten deseñar itinerarios progresivos e acumulables, desde as microformacións (grao A) ata os títulos e os cursos de especialización (graos D e E).

Organización das Ofertas de Formación Profesional

 1. Tipo de Oferta:
  • Oferta ordinaria: Organizada por cursos segundo os currículos aplicables en Galicia para as distintas ensinanzas de formación profesional.
  • Oferta modular: Organizada por módulos independentes, agrupacións destes ou unidades de menor duración.
 2. Modalidades:
  • Presencial: As actividades de ensino e aprendizaxe realízanse de maneira presencial.
  • Semipresencial e a distancia: As actividades de ensino e aprendizaxe realízanse combinando ferramentas telemáticas e presenciais.
 3. Réxime:
  • Xeral: A formación en empresas ou organismos equiparados ten unha duración a partir do 20% do total en ciclos de grao básico, e entre o 25% e o 35% en ciclos de grao medio e superior, así como en cursos de especialización. Inclúe entre o 10% e o 20% dos resultados de aprendizaxe dos módulos profesionais.
  • Intensivo: A formación en empresa ou organismo equiparado ten unha duración de entre o 35% e o 50% da duración total das ensinanzas, e inclúe polo menos un 30% dos resultados de aprendizaxe. Esta formación estará remunerada a través dun contrato en alternancia ou mediante unha bolsa por formación.

A nova ordenación implantarase no curso académico 2024-2025 para os primeiros cursos dos ciclos formativos (grao D) de oferta ordinaria, modalidade presencial e réxime xeral. Tamén se implantará nos cursos de especialización (grao E).

Currículo dos Ciclos Formativos

Ciclos de Grao Básico

Módulo de Itinerario persoal para a empregabilidade: Este módulo terá unha duración de 60 horas e incluirá:

 • Desenvolvemento de actividades de autocoñecemento para orientar aos estudantes cara a campos profesionais motivadores.
 • Adquisición de habilidades sociais fundamentais para atopar e manter un emprego.
 • Acceso á información sobre itinerarios académicos e/ou profesionais dispoñibles.
 • Elaboración dun itinerario persoal para a inserción profesional.
 • Competencias necesarias en prevención de riscos laborais, conforme ao establecido na normativa vixente.

Ciclos de Grao Medio e Grao Superior

Módulo de Itinerario persoal para a empregabilidade I

Este módulo terá unha duración de 107 horas e incluirá:

 • Adquisición de competencias básicas en prevención de riscos laborais.
 • Análise das características do sector produtivo e dos postos de traballo.
 • Avaliación do potencial profesional, vocacións e intereses do estudante.
 • Estratexias para a aprendizaxe autónoma e a configuración da contorna de aprendizaxe persoal.
 • Comprensión das condicións laborais e dos cambios relevantes na normativa laboral.

Módulo de Inglés profesional

 • Grao Medio: Duración de 60 horas. Inclúe comprensión e produción de mensaxes orais e escritas en contextos profesionais e cotiáns, utilizando o inglés para a comunicación efectiva no ámbito laboral.
 • Grao Superior: Duración de 60 horas. Enfócase na comprensión e produción de mensaxes máis complexas e detalladas, tanto orais como escritas, adaptándose aos rexistros lingüísticos do interlocutor e contextos profesionais.

Módulo de sustentabilidade aplicada ao sistema produtivo

Este módulo terá como finalidade o desenvolvemento de competencias en economía verde, sustentabilidade e impacto ambiental, adaptadas aos procesos produtivos de cada sector.

Negociación e entrevista

O borrador desta resolución, xunto coa Proposta de relación de módulos do 1º curso das ensinanzas da oferta ordinaria no curso 2024-2025, será sometido a negociación o vindeiro martes 25 de xuño na Mesa sectorial docente, onde se reunirán representantes da administración e dos sindicatos para discutir e acordar os detalles finais.

Ese mesmo día, Montse Pernas, secretaria nacional de Formación Profesional da CIG-Ensino, que terá un papel destacado na mesa sectorial defendendo a postura do sindicato maioritario, será entrevistada por Pablo Rodríguez Vila na súa canle de Twitch. Durante a entrevista, Pernas explicará as principais propostas e reivindicacións do sindicato, así como os aspectos máis relevantes da negociación. Esta sesión en directo proporcionará ao público a oportunidade de coñecer de primeira man os avances e os puntos de debate máis importantes na negociación da nova ordenación da formación profesional.

Share Buttons
Categorías: FP | Lexislación
Etiquetas: FP, Lexislación

Contido relacionado

0 comentarios
L

0 Comments

Submit a Comment

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *