Titoriais

Máis de 1 millón de reproducións
Máis de 10.000 subscritoras

Oposicións

Información e consellos

Mobilidade

Comisións de servizo, CXT, CADP, permutas …

Interinas e substitutas

Listas de substitución, condicións de traballo, habilitacións …

Correo electrónico

Configura o correo corporativo no teu móbil e PC

Trámites habituais

Cambio de conta bancaria, permisos e licenzas, comunicación de baixas …

Aplicacións e produtos

Discord, Facebook, amplificadores, Muface …

Buscador de videos da canle de YouTube

Propostas de novos vídeos