Servizos

Buscador de centros

Información sobre centros
Inspectores dos centros

CADP

Concurso de Adxduciación de Destinos Provisionais

CXT

Concurso Xeral de Traslados

Comisións de servizo

Comisións de conciliación
Comisións de saúde

Correo Electrónico

Consulta do correo corporativo

Datos Persoais

Cambio de conta bancaria
Habilitacións mestras
Actualización expediente
Partes médicos

Direccións

Portal das Direccións

Habilitacións

Habilitacións para a privada

FCT

Formación en centros de traballo

FPROFE

Formación do profesorado

Oposicións

Notas
Chamamentos dos tribunais

Permutas

Intercambios provisionais de prazas

Proens

Programacións didácticas

Programacións FP

Programacións didácticas e recursos FP

Substitucións

Listas de substitucións
Vacantes

 

Substitutas

Restrición de zona/provincia
Renuncia ao CADP

XADE

Xestión administrativa de educación

Máis servizos

Twitch

 

Resolve as túas dúbidas na canle en galego con máis seguidoras